ابزار CryptoHawk.AI: ابزاری برای پیش‌بینی قیمت رمزارزها

گروهی از متخصصان علوم داده با همکاری چند تَن از معامله‌گران حرفه‌ای نرم‌افزاری موسوم به CryptoHawk.AI توسعه داده و با دقت هر چه بیشتر آن را تست کردند. این نرم‌افزار به فن‌آوری هوش مصنوعی و یادگیری ماشین مجهز است و سرمایه‌گذاران با تکیه بر قابلیت‌های این فن‌آوری‌ها می‌توانند بازده سرمایه‌گذای‌های خود را در رمزارزها افزایش دهند. این نرم‌افزار به کمک AI قیمت‌ها را پیش‌بینی می‌کند و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند، سرمایه‌گذاران می‌توانند در هنگام معامله بر ترس و استرس خود غلبه کنند و در مدت زمان کمتری معاملات را انجام دهند؛ علاوه بر این، سرمایه‌گذاران در هنگام سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین و اِتریوم می‌‌توانند از نوسانات قیمت سود کسب کنند.

کارکرد CryptoHawk.AI

متخصصان علوم داده با بهره‌گیری از دانش و تجربه معامله‌گران حرفه‌ای، توانایی حل مسئله و پردازش ذهنی انسان را در یک مدل کامپیوتری اختصاصی شبیه‌سازی کردند. الگوریتم CryptoHawk.AI به طور پیوسته میلیون‌ها نقطه‌داده ، برای مثال نوسانات قیمت، واریانس، حجم، احساسات، مطالب جست‌وجو شده، اخبار و روندها، را تحلیل می‌کند. این الگوریتم برای کشف الگوهای جدید، ناهنجاری‌ها و روابط داده‌ها را ارزیابی، سازمان‌دهی و با یکدیگر ادغام می‌کند و آن‌ها را به اطلاعات آنی تبدیل می‌کند. برای آشنایی بیشتر با کارکرد این پلتفرم این ویدئو را تماشا کنید.

الگوریتم CryptoHawk.AI

گروهی متشکل از معامله‌گران و مهندسان حرفه‌ای به رهبری تیری هوبرت مدل یادگیری عمیق CryptoHawk.AI را توسعه دادند. تیری هوبرت فردی شاخص در زمینه توسعه راهکارهای هوش مصنوعی است. این الگوریتم با هدف پیش‌بینی قیمت بیت‌کوین و اتریوم طراحی شده است؛ با توجه به اینکه الگوریتم از قیمت‌هایی که قبلاً پیش‌بینی کرده چیزهایی می‌آموزد و خود را با داده‌های جدید و نیروهای بازار تطبیق می‌دهد، عملکردش در پیش‌بینی قیمت‌ها به طور پیوسته بهتر می‌شود.

این الگوریتم اختصاصی به طور مداوم و در مدت زمان کمی حجم بالایی از داده ها را پردازش می‌کند و از قوه ادراک، دانش، توانایی حل مسئله و تصمیم‌گیری معامله‌گران حرفه‌ای تقلید می‌کند. هرچه حجم داده‌ها بیشتر باشد، مدل یادگیری ماشین عملکرد بهتری خواهد داشت. علاوه بر این، مهندسان برای اینکه نرخ دقت مدل در طول زمان افزایش یابد، آن را آموزش می‌بیند و تنظیم می‌کنند.

افزایش بازده سرمایه‌گذاری با تکیه بر قدرت هوش مصنوعی

افرادی که در رمزارزها سرمایه‌گذاری می‌کنند مجبورند زمان زیادی صرف بررسی نمودارها و شاخص‌ها، خواندن مقالات و بررسی روندها در شبکه‌های اجتماعی بکنند و در نتیجه در بهینه‌سازی و متنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری خود به مشکل می‌خورند. CryptoHawk.AI به کمک این سرمایه‌گذاران آمده و تا حدی این فرایند را برای آن‌ها تسهیل کرده است؛ این ابزار به کمک الگوریتم یادگیری ماشین خود در هر ساعت میلیون‌ها نقطه‌داده را تحلیل می‌کند. این الگوریتم نیز دائماً الگوهای مرتبط را بررسی می‌کند، تصمیم‌گیری می‌کند و روندهای قیمتی را با دقت پیش‌بینی می‌کند. CryptoHawk از طریق ایمیل و یا پیامک تغییر در روندهای قیمتی را به سرمایه‌گذاران اطلاع می‌دهد و کاربران با خیال آسوده می‌توانند به انجام معاملات بپردازند.

انواع کاربردهای هوش مصنوعی در صنایع مختلف را در هوشیو بخوانید

منبع: هوشیو

--

--

--

اخبار و مقالات هوش مصنوعی

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
ainews11

ainews11

اخبار و مقالات هوش مصنوعی

More from Medium

Warlands Legends ⚔️ Dev Edition #3

Aiki Wiki, Wikipedia We Have a Problem update, pt 2

Canadian Trivia: What is missing in our Educational System?

Zeta Markets-The world’s first options and futures DEX