نوشتن مقاله با هوش مصنوعی

ainews11
2 min readDec 27, 2021

--

کاربرد هوش مصنوعی در نوشتن مقاله به مرحله قابل قبولی رسیده است. از زمانی که مدل هوش مصنوعی GPT-3 توسعه داده شده، توجه افراد بسیاری را به خود جلب کرده و این قابلیت آن که می‌توانند شبیه به یک انسان مقاله و کد بنویسد، افراد را شوکه کرده است.

پیش از این محققان و دانشمندان دستیابی به مدلی که بتواند بنویسد را دور از ذهن نمی‌دانستند، اما معتقد بودند حدودا در سال ۲۰۴۰ به چنین فناوری‌ای دست پیدا خواهند کرد. البته که این اتفاق زودتر رخ داده و در ویدئو زیر می‌توانید گوشه‌ای از این فناوری بی‌نظیر را مشاهده کنید.

GPT-3

قبول استفاده از کاربرد هوش مصنوعی در نوشتن مقاله با فکر کردن به موضوعی خاص کمی سخت می‎شود. زبان و اندیشه در انسان‌ها ارتباط بسیار نزدیکی با هم دارند. در واقع برخی زبان را خروجی ذهن می‌دانند. اما بدون یک روح زنده چطور ممکن است زبانی در کار باشد؟ GPT-3 با استفاده از پایگاه داده‌ای که از کلمات دارد، برای تولید متن تنها به یک متخصص کامپیوتر نیاز داشته است تا یک برنامه کامپیوتری مبتنی بر هوش مصنوعی را توسعه دهد. این مدل توانسته به بهترین شکل از عهده وظیفه‌اش بر بیاید و حالا توانایی تولید متون طولانی و بدون نقص را دارد.

بعد از این که انسان توانست تولید متن را به ماشین آموزش دهد، قدم بعدی را در پیشرفت و توسعه این مهارت دید و باید تمرکزش را روی نوشتن متن به پشتوانه قدرتی شبیه به قدرت ذهن انسان‌ها، می‌گذاشت. حاصل تلاش برای ساخت چنین مدلی یک سیستم هوش مصنوعی بود که توانایی نوشتن یک مقاله و حتی یک کد را دارد.

آنچه متخصصین علوم داده باید درباره پیش پردازش داده بدانند

امروزه کاربرد هوش مصنوعی در نوشتن مقاله مورد قبول واقع شده و مدل‌های هوش مصنوعی به نحوی مقاله‌های کامل و بدون ایراد می‎نویسند که وحشت انسان‌‎ها از قدرت گرفتن آن‌ها بیشتر هم شده است. برای مثال در یکی از موفق‌ترین مقالاتی که توسط یک هوش مصنوعی تولید شده، به این مورد اشاره شده که انسان در صورت خوردن دو ماده خوراکی با یکدیگر ممکن است جانش را از دست بدهد. شاید در نگاه اول عجیب به نظر برسد، اما مطمئنا به زودی شاهد پیشرفت روزافزون این فناوری خواهیم بود.

منبع:

https://hooshio.com/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87/

--

--