Sign in

برخی ویژگی‌های ظاهری، مثل رنگ چشم یا پوست می‌توانند سرنخی از نژاد و قومیت افراد باشند. اما بدون این نشانه‌ها، تشخیص نژاد برای انسان‌ها کار آسانی نیست. با این حال، بر اساس پژوهشی جدید که هنوز مورد بازبینی قرار نگرفته، به نظر می‌رسد الگوریتم‌ها از پس انجام این کار برمی‌آیند.


آیا انسان‌ها در جهان هستی تنها هستند؟ این سؤال برای مدت زمانی طولانی، ذهن دانشمندان و طرفداران ژانر علمی تخیلی را به خود مشغول کرده است. حالا، بعد از مشاهده‌ی اشیاء ناشناس پرنده توسط خلبان‌های ارتش آمریکا، این پرسش دیرینه دوباره مطرح شده است، پرسشی که بدون شک همگی نسبت…


پیش از پرداختن به اهمیت کاهش سوگیری هوش مصنوعی در واحدهای منابع انسانی شرکت‌ها، باید به این موضوع اشاره کرد که بهره‌مندی از مزایای هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در سراسر دنیا نهادینه شده است. این فناوری‌ها به کسب و کارها کمک می‌کنند تا فرآیندها را خودکار کرده، از طریق…


وکیل ها در یک روز عادی چه کارهایی انجام می‌دهند؟ تحقیق در مورد پرونده‌ها، پیش‌نویسی خلاصه‌ی پرونده، مشاوره دادن به مراجعان و … . …


تاکنون به این موضوع فکر کرده‌اید که چرا نتایج جست و جو در گوگل تا این اندازه دقیق هستند؟ هوش مصنوعی در چند سال اخیر پیشرفت‌های چشمگیری داشته است. یکی از مهمترین کاربردهای اصلی آن موتورهای جست‌وجو اینترنتی یا همان جست و جو در گوگل است. …


در مقاله پیش رو درباره ایجاد زیرساخت‌های مبتنی بر هوش مصنوعی برای شهرهای هوشمند است. حدود ۵۶/۲% جمعیت جهان در شهرها زندگی می‌کنند. از طرفی، برخی مسائل بر همه شهرهای جهان تاثیر گذاشته است. …


رباتیک عصبی-تکاملی چشم‌اندازی جدید به مطالعه‌ی رفتارهای جمعی ربات‌های گروهی فراهم می‌آورد. این حوزه پژوهش‌های فراوانی به خود اختصاص داده است و روش‌ها و ایده‌های زیادی برای کمک به آن مطرح شده‌اند؛ با این وجود، ارزیابی‌های تجربی و تحلیل‌های مقایسه‌ای تا کنون نادر بوده‌اند.

مارو بیراتاری و همکارانش در مرکز…


انویدیا چندی پیش از تحولات جدیدش سخن گفته است که از جمله‌ آنها می‌توان به توسعه‌ی نرم‌افزارها و سرویس‌های پیشرفته اشاره کرد. شرکت‌های مختلف می‌توانند با تکیه بر این فناوری‌ها در عرصه‌ هوش مصنوعی یارای رقابت داشته باشند.

«مانویر داس» مدیر بخش رایانش انویدیا اظهار داشت: «شرکت‌های بسیاری کماکان با…


می‌توان گفت کووید ۱۹ یک شبه زندگی انسان‌ها را متحول کرد و به سمت دیجیتالی شدن برد و این باعث به وجود آمدن مسائل جدیدی شد. موردی که در این شرایط باید بیش از پیش به آن پرداخته شود، مجرمان اینترنتی هستند. …


یک تیم بین‌المللی متشکل از دانشمندان کشورهای مختلف، از جمله محققان دانشگاه لیمریک ایرلند، موفق به ایجاد یک معماری محاسباتی جدید شدند و مولکول جدیدی کشف کرده‌اند که می‌تواند سرعت تصمیم‌گیری رایانه‌ها را به طرز چشمگیری افزایش دهد.

این کشف جدید در مصرف بهینه انرژی، با ایجاد نوع جدیدی از…

ainews11

اخبار و مقالات هوش مصنوعی

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store