حتی اگر خیال مردم دنیا راحت شده باشد که قرار نیست به خاطر هوش مصنوعی مشاغلشان را از دست بدهند، یا قبول کرده باشند که هوش مصنوعی قرار است در امور روزانه کار را برای آن‌ها تسهیل کند، درک بیشتر این فناوری و شگفتی‌های آن این دلهره را برایشان ایجاد کرده که هوش مصنوعی در کشتن انسان ها نقشی دارد یا نه و یا حتی به نوعی گرفتن جانشان را تسهیل می‌کند؟

برای خواندن ادامه مطلب روی لینک زیر کلیک کنید:

https://hooshio.com/%d9%87%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d8%aa%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d9%86%d9%82%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/

--

--